Pogoji sodelovanja v nagradni igri

POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI SLOVENSKEGA FESTIVALA VIN

 

ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre je družba Proevent d. o. o., s sedežem na Dunajski cesti 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju Organizator). Nagradna igra se izvaja z namenom promocije in oglaševanja prireditve Slovenski festival vin ter izdelkov in storitev posameznih sodelujočih organizacij v nagradni igri. Sponzorji nagrad so objavljeni na spletni strani slovenskifestivavin.si.

DATUM IN KRAJ NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se izvaja v času Slovenskega festivala vin, t. j. 21. in 22. aprila 2022. Žrebanje nagrad bo potekalo po zaključku festivala, v prostorih družbe Proevent d. o. o.


KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja. Osebe, mlajše od 18 let, v nagradni igri ne morejo sodelovati.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju nagradne igre, ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ko sodelujejo pri izvedbi igre. Enako velja tudi na njihove ožje družinske člane.

PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

Sodelujoči lahko sodeluje v nagradni igri tako, da poskenira QR kodo in odda vse zahtevane podatke. Ob oddaji nagradnega obrazca mora sodelujoči navesti vse zahtevane podatke, in sicer: ime, priimek, e-poštni naslov ter telefonsko številko.

Nagrajenec Organizatorju dovoljuje objavo imena in priimka na spletni strani slovenskifestivavin.si in na socialnih omrežjih. Z oddajo podatkov se šteje, da sodelujoči sprejema splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri.

IZBOR NAGRAJENCEV

V nagradno žrebanje se vsak posameznik uvrsti lahko le z enim oddanim obrazcem.

Žrebanje bo potekalo po zaključku festivala v prostorih Organizatorja. Izvedeno bo po načelu naključne izbire iz seznama sodelujočih. Rezultati nagradnega žrebanja bodo objavljeni na spletni strani slovenskifestivavin.si do dva dni po žrebanju. Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni po e-pošti ali na tel. številki, ki so jih navedli ob sodelovanju.

NAGRADNI SKLAD IN PREVZEM NAGRAD

Nagrajenec, ki bo prejel nagrado, je po zakonu davčni zavezanec, zato mora ob pozivu Organizatorja posredovati podatke o svoji davčni številki. V primeru, da v roku 30 dni od prejema obvestila o nagradi ne posreduje podatkov ali ne prevzame nagrade, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru postane lastnik nagrade Organizator, ki postane prost vseh obveznosti do izžrebanca po tej nagradni igri in lahko nagrado uporabi za kakršen koli drug namen.

Podeljene nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme sponzorjev nagrad.

OSEBNI PODATKI

Sodelujoči dovoljuje objavo imena in priimka na spletni strani slovenskifestivavin.si, poleg tega pa soglaša, da Organizator kot upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzoruje zbirko zbranih osebnih podatkov posameznikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1).Organizator obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni igri, namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih, ter nadaljnje obveščanje o Otroškem bazarju. Osebni podatki se pridobivajo na podlagi privolitve do preklica, pri čemer preklic ne vpliva na zakonitost obdelave pred podanim preklicem. Posameznik ima pravico do dostopa do osebnih podatkov, popravka ali izbrisa ali omejitve obdelave ter pritožbe pri informacijskem pooblaščencu. Posameznik lahko za izbris ali popravek kontaktov kontaktira upravljavca podatko, tj podjetje Proevent d. o. o. na e-naslov info@proevent.si ali na telefonsko številko 01 300 32 22.

KONČNE DOLOČBE

Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo Organizator udeležence obveščal ustrezno, ob pravem času in na pravem mestu. Pravila nagradne igre so dostopna na spletnih straneh www.otroskibazar.si.

Ljubljana, 20. april 2022